Zápis do občianského združenia ZS 2016/2017
Aug 18, 2016 by Jaroslav Pulik

Kedy?

Zápis do združenia sa bude konať v dňoch:

 • 21.09.2016 (streda), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 27.09.2016 (utorok), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 28.09.2016 (streda), v čase od 19:00 do 20:00.

Kde?

V PC miestnosti na 1. poschodí.

Čo je potrebné doniesť na zápis?

 1. Vygenerovanú a podpísanú prihlášku do OZ.
Potvrdenie o zaplatení členského poplatku.
 • Číslo účtu na ktorý treba uhradiť členský poplatok je (IBAN): SK10 0900 0000 0050 2719 4864
 • Výška členského poplatku je: 27€
 • Variabilný symbol je vygenerovaný z userpanel.pcklub.sk
 • Adresát: Študentská rada Ferka Urbánka
 • Akceptovaná bude len platba prevodom cez účet!!!

Čo je nové oproti minulému roku?

 1. Zadáva sa VS ktorý je uvedený na zmluve do OZ (vygenerovaná z userpanel.pcklub.sk) a nie VS z MAISU!.
 2. Každý kto sa zapíše do občianského združenia dostane svoj preukaz člena občianského združenia.
 3. Na zápise nebude možné generovať a tlačiť prihlášky do združenia, budú len zozbierané. Ak potrebujete pomoc s vygenerovaním prihlášky tak Vám chlapci počas úradných hodín PC miestnosti radi pomôžu.
 4. Každý kto bol členom združenia v minulom semestri (letnom) má aktivované pripojenie do interntu => Každý si má kde vygenerovať prihlášku

Po skončení prvého zápisu (21.09.2016) budú všetci, ktorí sa neboli zapísať odpojení!

Ak sa nemôžete dostaviť na zápis, môžete zápisom poveriť kohokoľvek, komu odovzdáte Vami podpísanú prihlášku a potvrdenie o zaplatení.


b