Oznam ubytovacieho oddelenia
Aug 18, 2016 by Jaroslav Pulik

Žiadame ubytovaných aby platby za obdobie September / Október / November uhrádzali až od 1.9.2016, nie skôr.

Kto sa ubytuje do 15.9. uhrádza 171€ a od 16.9. 154€. Platba musí byť uhradená pred ubytovaním sa.

Študenti ubytovaný počas leta uhrádzajú 171€.

Číslo účtu (IBAN): SK97 8180 0000 0070 0008 4912.

VS z MAISU za ubytovanie.


Ubytovacie oddelenie.


B