Oznam pre ubytovaných na internáte
Oct 6, 2016 by Jaroslav Pulik

ŽIADAME UBYTOVANÝCH ABY NEVYKLADALI NÁBYTOK A INÉ VECI NA CHODBU A DO SPOLOČNÝCH PRIESTOROV (KUCHYNKY,SPRCHY)

KAŽDÝ UBYTOVANÝ JE ZODPOVEDNÝ ZA INVENTÁR ŠD, KTORÝ MÁ NA IZBE A TENTO NESMIE Z IZBY PREMIESTŇOVAŤ.

NA CHODBU PRED DVERE NEPATRIA ANI SMETI.

V ŠD JE SAMOUPRATOVANIE – KAŽDÝ UBYTOVANÝ SI VYNÁŠA ODPADKY Z IZBY NA DVOR DO KONTAJNEROV.

ĎAKUJEME


a