Zriadanie miestnosti pre bicykle
Sep 13, 2017 by PC klub - FU

Oznamujeme ubytovaným, že v ŠD je od mesiaca september 2017 v suteréne zriadená miestnosť na odkladanie bicyklov.
Majiteľov žiadame, aby sa prihlásili do 29.9.2017 na ubytovacom oddelení, kde sa zaevidujú a bude im poskytnutý kľúč.

Zároveň upozorňujeme, že nosiť bicykel na izbu je zakázané!


Ubytovacie oddelenie, 11.9.2017