Oct 19, 2015 10:04:49 PM Jaroslav Pulik
Sep 19, 2015 4:41:39 PM Jaroslav Pulik

Kedy?

Zápis do združenia sa bude konať v dňoch:

 • 22.09.2015 (utorok), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 23.09.2015 (streda), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 29.09.2015 (utorok), v čase od 19:00 do 20:00.

Kde?

V PC miestnosti na 1. poschodí.

Čo je potrebné doniesť na zápis?

 1. Vygenerovanú a podpísanú prihlášku do OZ.
Potvrdenie o zaplatení členského poplatku.
 • Číslo účtu na ktorý treba uhradiť členský poplatok je: 5027194864 / 0900
 • Výška členského poplatku je: 27€
 • Variabilný symbol je vygenerovaný z userpanel.pcklub.sk
 • Adresát: Študentská rada Ferka Urbánka
 • Akceptovaná bude len platba prevodom cez účet!!!

Čo je nové oproti minulému roku?

 1. Zadáva sa VS ktorý je uvedený na zmluve do OZ (vygenerovaná z userpanel.pcklub.sk) a nie VS z MAISU!.
 2. Každý kto sa zapíše do občianského združenia dostane svoj preukaz člena občianského združenia.
 3. Na zápise nebude možné generovať a tlačiť prihlášky do združenia, budú len zozbierané. Ak potrebujete pomoc s vygenerovaním prihlášky tak Vám chlapci počas úradných hodín PC miestnosti radi pomôžu.
 4. Každý kto bol členom združenia v minulom semestri (letnom) má aktivované pripojenie do interntu => Každý si má kde vygenerovať prihlášku

Po skončení prvého zápisu (21.09.2015) budú všetci, ktorí sa neboli zapísať odpojení!

Ak sa nemôžete dostaviť na zápis, môžete zápisom poveriť kohokoľvek, komu odovzdáte Vami podpísanú prihlášku a potvrdenie o zaplatení.

Sep 1, 2015 12:29:17 AM Jaroslav Pulik

Platbu za ubytovanie a iné poplatky týkajúce sa ubytovania študentov poukážte podľa uvedených pokynov:

Údaje platné do 31.1.2014

Názov účtu Číslo účtu Kód banky Swift
Bežný účet - ubytovanie 7000084912 8180 SUBASKBX
Sankcia a iné poplatky 7000084947 8180 SUBASKBX

Povinné údaje od 1.2.2014

Názov účtu IBAN BIC/SWIFT
Bežný účet - ubytovanie SK97 8180 0000 0070 0008 4912 SPSRSKBAXXX
Sankcia a iné poplatky SK25 8180 0000 0070 0008 4947 SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol každý svoj zo systému MAIS (prváci nezadávajú)
Špecifický symbol 1512

Pri ubytovaní do 15.9.: 171€
Po 15.9.: 154€

Upozornenie: V prípade bezdôvodného neubytovania sa do konca septembra pridelené ubytovanie zaniká.

Žiadame doniesť doklad o zrealizovaní platby so sebou.

PC miestnosť

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok
20:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00

Počasie pre Košice