Sep 1, 2015 12:29:17 AM Jaroslav Pulik

Platbu za ubytovanie a iné poplatky týkajúce sa ubytovania študentov poukážte podľa uvedených pokynov:

Údaje platné do 31.1.2014

Názov účtu Číslo účtu Kód banky Swift
Bežný účet - ubytovanie 7000084912 8180 SUBASKBX
Sankcia a iné poplatky 7000084947 8180 SUBASKBX

Povinné údaje od 1.2.2014

Názov účtu IBAN BIC/SWIFT
Bežný účet - ubytovanie SK97 8180 0000 0070 0008 4912 SPSRSKBAXXX
Sankcia a iné poplatky SK25 8180 0000 0070 0008 4947 SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol každý svoj zo systému MAIS (prváci nezadávajú)
Špecifický symbol 1512

Pri ubytovaní do 15.9.: 171€
Po 15.9.: 154€

Upozornenie: V prípade bezdôvodného neubytovania sa do konca septembra pridelené ubytovanie zaniká.

Žiadame doniesť doklad o zrealizovaní platby so sebou.

PC miestnosť

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok
20:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00

Počasie pre Košice