Aug 18, 2016 2:36:28 PM Jaroslav Pulik

Žiadame ubytovaných aby platby za obdobie September / Október / November uhrádzali až od 1.9.2016, nie skôr.

Kto sa ubytuje do 15.9. uhrádza 171€ a od 16.9. 154€. Platba musí byť uhradená pred ubytovaním sa.

Študenti ubytovaný počas leta uhrádzajú 171€.

Číslo účtu (IBAN): SK97 8180 0000 0070 0008 4912.

VS z MAISU za ubytovanie.


Ubytovacie oddelenie.

Aug 18, 2016 2:00:24 PM Jaroslav Pulik

Kedy?

Zápis do združenia sa bude konať v dňoch:

 • 21.09.2016 (streda), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 27.09.2016 (utorok), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 28.09.2016 (streda), v čase od 19:00 do 20:00.

Kde?

V PC miestnosti na 1. poschodí.

Čo je potrebné doniesť na zápis?

 1. Vygenerovanú a podpísanú prihlášku do OZ.
Potvrdenie o zaplatení členského poplatku.
 • Číslo účtu na ktorý treba uhradiť členský poplatok je (IBAN): SK10 0900 0000 0050 2719 4864
 • Výška členského poplatku je: 27€
 • Variabilný symbol je vygenerovaný z userpanel.pcklub.sk
 • Adresát: Študentská rada Ferka Urbánka
 • Akceptovaná bude len platba prevodom cez účet!!!

Čo je nové oproti minulému roku?

 1. Zadáva sa VS ktorý je uvedený na zmluve do OZ (vygenerovaná z userpanel.pcklub.sk) a nie VS z MAISU!.
 2. Každý kto sa zapíše do občianského združenia dostane svoj preukaz člena občianského združenia.
 3. Na zápise nebude možné generovať a tlačiť prihlášky do združenia, budú len zozbierané. Ak potrebujete pomoc s vygenerovaním prihlášky tak Vám chlapci počas úradných hodín PC miestnosti radi pomôžu.
 4. Každý kto bol členom združenia v minulom semestri (letnom) má aktivované pripojenie do interntu => Každý si má kde vygenerovať prihlášku

Po skončení prvého zápisu (21.09.2016) budú všetci, ktorí sa neboli zapísať odpojení!

Ak sa nemôžete dostaviť na zápis, môžete zápisom poveriť kohokoľvek, komu odovzdáte Vami podpísanú prihlášku a potvrdenie o zaplatení.

Jul 20, 2016 2:41:56 PM Jaroslav Pulik

Žiadame ubytovaných aby sa dostavili podpísať dodatok k zmluve za ubytovanie počas letných prázdnin.

Za pochopenie ďakujme.

Ubytovacie oddelenie FU.

May 25, 2016 10:45:10 AM Jaroslav Pulik

OZNAM

oznamujeme Vám , že dňa 27.5.2016 BUDE UBYTOV.ODD. Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVOTVORENÉ

Študenti, ktorí sa budú chcieť odubytovať ku koncu mesiaca, môžu tak urobiť vo štvrtok 26.5.2016 alebo v pondelok 30.5.2016.

Ďakujeme.

Mar 27, 2016 6:33:28 PM Jaroslav Pulik
Mar 23, 2016 1:50:55 PM Jaroslav Pulik

Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre akademický rok 2015/2016 je možné podať v elektronickej forme cez systém MAIS od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016.

Doklady ku žiadostiam (doklad ZŤP, o osirotení, o členstvách v senáte,...) v tlačenej forme sa predkladajú na ubytovacom oddelení osobne. Ak takýto doklad už študent pri predchádzajúcich žiadostiach o ubytovanie poskytol, nie je potrebné ho poskytovať znovu.

Študenti, ktorí žiadajú o ubytovanie BEZ PRERUŠENIA, musia svoju žiadosť nahlásiť OSOBNE na ubytovacom oddelení do15.4.2016.

Študenti končiacich ročníkov si žiadosti podajú v elektronickej forme v systéme MAIS alebo v tlačenej forme na ubytovacom oddelení. Tieto žiadosti budú spracované KONCOM AUGUSTA 2016 po prijatí týchto študentov do 1. ročníka ďalšieho stupňa štúdia. Pre stiahnutie žiadosti v doc formáte kliknite TU.

Mar 3, 2016 5:03:59 PM Jaroslav Pulik
Feb 22, 2016 11:14:14 AM Jaroslav Pulik
Feb 2, 2016 6:12:32 PM Jaroslav Pulik

Kedy?

Zápis do združenia sa bude konať v dňoch:

 • 16.02.2016 (utorok), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 17.02.2016 (streda), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 23.02.2016 (utorok), v čase od 19:00 do 20:00.

Kde?

V PC miestnosti na 1. poschodí.

Čo je potrebné doniesť na zápis?

 1. Vygenerovanú a podpísanú prihlášku do OZ.
Potvrdenie o zaplatení členského poplatku.
 • Číslo účtu na ktorý treba uhradiť členský poplatok je: 5027194864 / 0900
 • Výška členského poplatku je: 27€
 • Variabilný symbol je vygenerovaný z userpanel.pcklub.sk
 • Adresát: Študentská rada Ferka Urbánka
 • Akceptovaná bude len platba prevodom cez účet!!!

Čo je nové oproti minulému roku?

 1. Zadáva sa VS ktorý je uvedený na zmluve do OZ (vygenerovaná z userpanel.pcklub.sk) a nie VS z MAISU!.
 2. Každý kto sa zapíše do občianského združenia dostane svoj preukaz člena občianského združenia.
 3. Na zápise nebude možné generovať a tlačiť prihlášky do združenia, budú len zozbierané. Ak potrebujete pomoc s vygenerovaním prihlášky tak Vám chlapci počas úradných hodín PC miestnosti radi pomôžu.
 4. Každý kto bol členom združenia v minulom semestri (letnom) má aktivované pripojenie do interntu => Každý si má kde vygenerovať prihlášku

Po skončení prvého zápisu (16.02.2016) budú všetci, ktorí sa neboli zapísať odpojení!

Ak sa nemôžete dostaviť na zápis, môžete zápisom poveriť kohokoľvek, komu odovzdáte Vami podpísanú prihlášku a potvrdenie o zaplatení.

Nov 26, 2015 10:16:04 AM Jaroslav Pulik

PC miestnosť

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok
20:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00

Počasie pre Košice