Oct 4, 2017 11:00:11 PM PC klub - FU
Sep 26, 2017 3:43:38 PM PC klub - FU

Schôdza so študentami ubytovanými na internáte Ferka Urbánaka sa uskutoční 2. októbra 2017 (pondelok) o 21:00 v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

Viac informácií v článku...

Sep 21, 2017 8:36:17 PM PC klub - FU

Zápis do Občianského združenia (umožňujúci prístup k internetu, posilňovni, práčovni a boxovni) sa bude konať v PC miestnosti na prvom poschodí v dňoch:

 • 27.09.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.
 • 04.10.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.
 • 11.10.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.

Zobraziť viac Informácií

Sep 13, 2017 11:02:13 AM PC klub - FU

Oznamujeme ubytovaným, že v ŠD je od mesiaca september 2017 v suteréne zriadená miestnosť na odkladanie bicyklov.
Majiteľov žiadame, aby sa prihlásili do 29.9.2017 na ubytovacom oddelení, kde sa zaevidujú a bude im poskytnutý kľúč.

Zároveň upozorňujeme, že nosiť bicykel na izbu je zakázané!

Jun 30, 2017 12:02:13 PM Jaroslav Pulik

Každý, kto zostáva na internáte cez leto sa má v priebehu budúceho týždňa zastaviť, aby podpísal dodatok k zmluve, taktiež je potrebné vyplatiť dohodnutú sumu buď dnes osobne na ubytovacom oddelení, alebo cez internet do nedele.

May 16, 2017 1:38:33 AM Jaroslav Pulik

OZNAM

Predbežné rebríčky sú k videniu na nástenke internátu Urbánkova 2.

Reklamácie od 12.5.2017 - 18.5.2017.

Feb 12, 2017 12:23:21 AM Jaroslav Pulik

Zápis do Občianského združenia (umožňujúci prístup k internetu, posilňovni, práčovni a boxovni) sa bude konať v PC miestnosti na prvom poschodí v dňoch:

 • 14.02.2017 (utorok) v čase od 19:00 do 20:00.
 • 21.02.2017 (utorok) v čase od 19:00 do 20:00.

Viac informácií v článku...

Nov 7, 2016 9:31:49 PM Jaroslav Pulik

Pomôžte zvýšiť úroveň kvality internátov hlasovaním v anonymnej ankete!

Odkaz na anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4zA2ojC...

Oct 6, 2016 1:03:44 PM Jaroslav Pulik

ŽIADAME UBYTOVANÝCH ABY NEVYKLADALI NÁBYTOK A INÉ VECI NA CHODBU A DO SPOLOČNÝCH PRIESTOROV (KUCHYNKY,SPRCHY)

KAŽDÝ UBYTOVANÝ JE ZODPOVEDNÝ ZA INVENTÁR ŠD, KTORÝ MÁ NA IZBE A TENTO NESMIE Z IZBY PREMIESTŇOVAŤ.

NA CHODBU PRED DVERE NEPATRIA ANI SMETI.

V ŠD JE SAMOUPRATOVANIE – KAŽDÝ UBYTOVANÝ SI VYNÁŠA ODPADKY Z IZBY NA DVOR DO KONTAJNEROV.

ĎAKUJEME

Aug 18, 2016 2:36:28 PM Jaroslav Pulik

Žiadame ubytovaných aby platby za obdobie September / Október / November uhrádzali až od 1.9.2016, nie skôr.

Kto sa ubytuje do 15.9. uhrádza 171€ a od 16.9. 154€. Platba musí byť uhradená pred ubytovaním sa.

Študenti ubytovaný počas leta uhrádzajú 171€.

Číslo účtu (IBAN): SK97 8180 0000 0070 0008 4912.

VS z MAISU za ubytovanie.


Ubytovacie oddelenie.

Aug 18, 2016 2:00:24 PM Jaroslav Pulik

Kedy?

Zápis do združenia sa bude konať v dňoch:

 • 21.09.2016 (streda), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 27.09.2016 (utorok), v čase od 19:00 do 20:00.
 • 28.09.2016 (streda), v čase od 19:00 do 20:00.

Kde?

V PC miestnosti na 1. poschodí.

Čo je potrebné doniesť na zápis?

 1. Vygenerovanú a podpísanú prihlášku do OZ.
Potvrdenie o zaplatení členského poplatku.
 • Číslo účtu na ktorý treba uhradiť členský poplatok je (IBAN): SK10 0900 0000 0050 2719 4864
 • Výška členského poplatku je: 27€
 • Variabilný symbol je vygenerovaný z userpanel.pcklub.sk
 • Adresát: Študentská rada Ferka Urbánka
 • Akceptovaná bude len platba prevodom cez účet!!!

Čo je nové oproti minulému roku?

 1. Zadáva sa VS ktorý je uvedený na zmluve do OZ (vygenerovaná z userpanel.pcklub.sk) a nie VS z MAISU!.
 2. Každý kto sa zapíše do občianského združenia dostane svoj preukaz člena občianského združenia.
 3. Na zápise nebude možné generovať a tlačiť prihlášky do združenia, budú len zozbierané. Ak potrebujete pomoc s vygenerovaním prihlášky tak Vám chlapci počas úradných hodín PC miestnosti radi pomôžu.
 4. Každý kto bol členom združenia v minulom semestri (letnom) má aktivované pripojenie do interntu => Každý si má kde vygenerovať prihlášku

Po skončení prvého zápisu (21.09.2016) budú všetci, ktorí sa neboli zapísať odpojení!

Ak sa nemôžete dostaviť na zápis, môžete zápisom poveriť kohokoľvek, komu odovzdáte Vami podpísanú prihlášku a potvrdenie o zaplatení.

PC miestnosť

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok
20:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00

Počasie pre Košice