May 4, 2020 10:20:29 AM kapucnov2321

Odubytovanie podľa harmonogramu v máji prebieha v čase od 7,30 do 12,00 hod.

Všetky potrebné informácie vrátane harmonogramu odubytovania nájdete na : http://sdaj.tuke.sk/

Feb 28, 2020 9:00:00 AM kapucnov2321

s1

s2

Sep 3, 2018 9:00:00 AM PC klub - FU

P O K Y N Y

pre ubytovanie študentov pre ak. rok 2018/2019

 1. Ubytovať sa môžete najskôr dňa 3.9.2018 do 28.9.2018.

 2. Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD:

  pondelok – štvrtok od 8.00 do 14.00 hod

  piatok – od 8.00 do 12.00 hod.

 3. K ubytovaniu je nevyhnutné predložiť:

  • občiansky preukaz, ISIC

  • doklad o zaplatení bytného za tri mesiace bankovým prevodom (výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovaní platby, NIE ŠEKY!)

  • PLATBU ŽIADAME ZREALIZOVAŤ V SEPTEMBRI

  • Cena za ubytovanie podľa nástupu do ŠD:

   do 15.9. – 171 € (sept.,okt.,nov./2018)

   po 15.9. – 154 € (sept.,okt.,nov./2018)

 4. Pri realizácii platby za ubytovanie je dôležité správne vyplniť nasledujúce údaje:

  • číslo účtu/IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912

  • kód banky/BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

  • variabilný symbol

   prváci – uvádzajú 1512 a pri ubytovaní im bude priradený nový VS,

   vyššie ročníky - v MAISe (vpravo hore → Profil, variabilný symbol pre UBYTOVANIE, pozn. je rovnaký počas celého štúdia)

  • špecifický symbol: 1512

  • konštantný symbol: 0308

  • správa pre prijímateľa/poznámka: meno a priezvisko ubytovaného študenta

 5. Študenti, ktorí sú ubytovaní počas letných prázdnin (bez prerušenia):

  • začiatkom septembra prísť na ubytovacie odd. podpísať zmluvu
  • doniesť doklad o zaplatení 171€ / sep., okt, nov./
Feb 10, 2018 3:56:20 PM PC klub - FU

Zápis do Občianského združenia (umožňujúci prístup k internetu, posilňovni, práčovni a boxovni) sa bude konať v PC miestnosti na prvom poschodí v dňoch:

 • 13.02.2018 (utorok) v čase od 19:00 do 20:00.
 • 20.02.2018 (utorok) v čase od 19:00 do 20:00.

Zobraziť viac Informácií

Dec 21, 2017 9:56:21 AM PC klub - FU

Internát FU je postavený v roku 1953 a všetky elektrické rozvody do izieb sú pôvodné (hlinník) neboli dimenzované na vysokú elek. záťaž.Na každej izbe bola dorobené nová zásuvka ktoré je určená pre výpočtovú techniku PC (meď) s prúdovým chráničom.Ostatné zásuvky ako aj osvetlenie je pôvodné preto prosím rešpektujte pokyny ubytovacie oddelenia a neinštalujte odporové zariadenia (ohrievače, fény, rýchlovarný kanvice a pod.)
Vedenie vie o technickom stave a snažíme sa nedostatky riešiť vzhľadom na finančné limity.Aktuálne zrekonštruované kuchynky ako aj toalety majú samostatný prívod ako aj istenie čiže toto neovplyvňuje celkovú záťaž na izbách.

S pozdravom
Ing. Peter VRÁBEL

Oct 27, 2017 6:24:21 PM PC klub - FU

Tak, ako každý semester, tak aj teraz Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach zisťujú úroveň kvality poskytovaných služieb akademický rok 2017/2018.
Ak chceme spoločne pracovať na lepších podmienkach pre ubytovaných na našom internáte a všeobecne všetkých internátoch ŠDaJ TUKE, je potrebná aj spätná väzba od Vás. Preto by sme Vás, ubytovaných študentov, chceli poprosit o zapojenie sa do anonimnej ankety:

Úroveň kvality poskytovaných služieb akademický rok 2017/2018

Ďakujeme za Váš čas a ochotu.

Oct 8, 2017 2:24:21 PM PC klub - FU

We want youNÁBOR NOVÝCH ČLENOV

Dňa 11.10.2017 (streda) o 21:00 hod. sa v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí bude konať konkurz nových členov do Študentskej polície a PC-klubu.


Študentská polícia sa stará o poriadok na internáte.
PC klub - logo


PC-klub je miesto kde sa môžeš naučiť mnohým praktickým veciam. Záleží len na tebe koľko sa toho naučíš.
PC klub - logo


Samozrejme s povinnosťami súvisí aj niekoľko výhod, ktoré majú členovia študentskej polície a taktiež aj PC-klubu. Príď na konkurz a dozvieš sa viac.

Oct 4, 2017 11:00:11 PM PC klub - FU
Sep 26, 2017 3:43:38 PM PC klub - FU

Schôdza so študentami ubytovanými na internáte Ferka Urbánaka sa uskutoční 2. októbra 2017 (pondelok) o 21:00 v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

Viac informácií v článku...

Sep 21, 2017 8:36:17 PM PC klub - FU

Zápis do Občianského združenia (umožňujúci prístup k internetu, posilňovni, práčovni a boxovni) sa bude konať v PC miestnosti na prvom poschodí v dňoch:

 • 27.09.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.
 • 04.10.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.
 • 11.10.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.

Zobraziť viac Informácií

Sep 13, 2017 11:02:13 AM PC klub - FU

Oznamujeme ubytovaným, že v ŠD je od mesiaca september 2017 v suteréne zriadená miestnosť na odkladanie bicyklov.
Majiteľov žiadame, aby sa prihlásili do 29.9.2017 na ubytovacom oddelení, kde sa zaevidujú a bude im poskytnutý kľúč.

Zároveň upozorňujeme, že nosiť bicykel na izbu je zakázané!

PC miestnosť

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok
20:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00

Počasie pre Košice