Feb 10, 2018 3:56:20 PM PC klub - FU

Zápis do Občianského združenia (umožňujúci prístup k internetu, posilňovni, práčovni a boxovni) sa bude konať v PC miestnosti na prvom poschodí v dňoch:

  • 13.02.2018 (utorok) v čase od 19:00 do 20:00.
  • 20.02.2018 (utorok) v čase od 19:00 do 20:00.

Zobraziť viac Informácií

Dec 21, 2017 9:56:21 AM PC klub - FU

Internát FU je postavený v roku 1953 a všetky elektrické rozvody do izieb sú pôvodné (hlinník) neboli dimenzované na vysokú elek. záťaž.Na každej izbe bola dorobené nová zásuvka ktoré je určená pre výpočtovú techniku PC (meď) s prúdovým chráničom.Ostatné zásuvky ako aj osvetlenie je pôvodné preto prosím rešpektujte pokyny ubytovacie oddelenia a neinštalujte odporové zariadenia (ohrievače, fény, rýchlovarný kanvice a pod.)
Vedenie vie o technickom stave a snažíme sa nedostatky riešiť vzhľadom na finančné limity.Aktuálne zrekonštruované kuchynky ako aj toalety majú samostatný prívod ako aj istenie čiže toto neovplyvňuje celkovú záťaž na izbách.

S pozdravom
Ing. Peter VRÁBEL

Oct 27, 2017 6:24:21 PM PC klub - FU

Tak, ako každý semester, tak aj teraz Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach zisťujú úroveň kvality poskytovaných služieb akademický rok 2017/2018.
Ak chceme spoločne pracovať na lepších podmienkach pre ubytovaných na našom internáte a všeobecne všetkých internátoch ŠDaJ TUKE, je potrebná aj spätná väzba od Vás. Preto by sme Vás, ubytovaných študentov, chceli poprosit o zapojenie sa do anonimnej ankety:

Úroveň kvality poskytovaných služieb akademický rok 2017/2018

Ďakujeme za Váš čas a ochotu.

Oct 8, 2017 2:24:21 PM PC klub - FU

We want youNÁBOR NOVÝCH ČLENOV

Dňa 11.10.2017 (streda) o 21:00 hod. sa v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí bude konať konkurz nových členov do Študentskej polície a PC-klubu.


Študentská polícia sa stará o poriadok na internáte.
PC klub - logo


PC-klub je miesto kde sa môžeš naučiť mnohým praktickým veciam. Záleží len na tebe koľko sa toho naučíš.
PC klub - logo


Samozrejme s povinnosťami súvisí aj niekoľko výhod, ktoré majú členovia študentskej polície a taktiež aj PC-klubu. Príď na konkurz a dozvieš sa viac.

Oct 4, 2017 11:00:11 PM PC klub - FU

Halloween Urbankovica Plagat

Sep 26, 2017 3:43:38 PM PC klub - FU

Schôdza so študentami ubytovanými na internáte Ferka Urbánaka sa uskutoční 2. októbra 2017 (pondelok) o 21:00 v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

Viac informácií v článku...

Sep 21, 2017 8:36:17 PM PC klub - FU

Zápis do Občianského združenia (umožňujúci prístup k internetu, posilňovni, práčovni a boxovni) sa bude konať v PC miestnosti na prvom poschodí v dňoch:

  • 27.09.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.
  • 04.10.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.
  • 11.10.2017 (streda) v čase od 19:00 do 20:00.

Zobraziť viac Informácií

Sep 13, 2017 11:02:13 AM PC klub - FU

Oznamujeme ubytovaným, že v ŠD je od mesiaca september 2017 v suteréne zriadená miestnosť na odkladanie bicyklov.
Majiteľov žiadame, aby sa prihlásili do 29.9.2017 na ubytovacom oddelení, kde sa zaevidujú a bude im poskytnutý kľúč.

Zároveň upozorňujeme, že nosiť bicykel na izbu je zakázané!

Jun 30, 2017 12:02:13 PM Jaroslav Pulik

Každý, kto zostáva na internáte cez leto sa má v priebehu budúceho týždňa zastaviť, aby podpísal dodatok k zmluve, taktiež je potrebné vyplatiť dohodnutú sumu buď dnes osobne na ubytovacom oddelení, alebo cez internet do nedele.

May 16, 2017 1:38:33 AM Jaroslav Pulik

OZNAM

Predbežné rebríčky sú k videniu na nástenke internátu Urbánkova 2.

Reklamácie od 12.5.2017 - 18.5.2017.

Feb 12, 2017 12:23:21 AM Jaroslav Pulik

Zápis do Občianského združenia (umožňujúci prístup k internetu, posilňovni, práčovni a boxovni) sa bude konať v PC miestnosti na prvom poschodí v dňoch:

  • 14.02.2017 (utorok) v čase od 19:00 do 20:00.
  • 21.02.2017 (utorok) v čase od 19:00 do 20:00.

Viac informácií v článku...

Nov 7, 2016 9:31:49 PM Jaroslav Pulik

Pomôžte zvýšiť úroveň kvality internátov hlasovaním v anonymnej ankete!

Odkaz na anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4zA2ojC...

Oct 6, 2016 1:03:44 PM Jaroslav Pulik

ŽIADAME UBYTOVANÝCH ABY NEVYKLADALI NÁBYTOK A INÉ VECI NA CHODBU A DO SPOLOČNÝCH PRIESTOROV (KUCHYNKY,SPRCHY)

KAŽDÝ UBYTOVANÝ JE ZODPOVEDNÝ ZA INVENTÁR ŠD, KTORÝ MÁ NA IZBE A TENTO NESMIE Z IZBY PREMIESTŇOVAŤ.

NA CHODBU PRED DVERE NEPATRIA ANI SMETI.

V ŠD JE SAMOUPRATOVANIE – KAŽDÝ UBYTOVANÝ SI VYNÁŠA ODPADKY Z IZBY NA DVOR DO KONTAJNEROV.

ĎAKUJEME

PC miestnosť

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok
20:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00

Počasie pre Košice